Beleidsverklaring

Logo Personen

Beleidsverklaring

Waar gaan wij voor?

Wij van MaiFlex B.V.  Detacheren, Werven & Selecteren en leiden Professionals voor het sociaal domein op met als doel een duurzame relatie met Gemeenten en Instellingen op te bouwen en ondersteuning te bieden in maatschappelijke projecten.

Vanuit onze lijfspreuk “De wereld mooier maken” creëren we  meerwaarde voor onze opdrachtgevers, medewerkers en partners door het samenbrengen van mensen, kennis en middelen tijdens alle stadia van de projectketen met als doel , duurzame projecten te realiseren die toekomstgericht zijn met een maatschappelijke meerwaarde.

Hoe zien wij de wereld van morgen en onze rol daarin?

Wij spelen in op de veranderende markt en nemen onze  volledige ketenverantwoordelijkheid.

Ons doel is de opdrachtgever te ontzorgen.

Om dit doel te bereiken achten wij het van groot belang dat wij als leverancier;

 • meerwaarde creëren voor onze opdrachtgevers.
 • onze medewerkers een veilige werkomgeving bieden.
 • technisch, organisatorisch en financieel in control zijn.
 • transparant zijn naar onze opdrachtgever en omgeving.
 • in staat zijn aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • multidisciplinaire projecten van initiatiefase tot en met de afrondingsperiode kunnen managen.

Hoe doen wij dat in 2021?

 • Onze focus is gericht op een combinatie van cultuur, structuur en beheerste processen.
 • De beste prijs- / kwaliteitverhouding en gedegen en moderne projectmanagementcapaciteiten zijn van groot belang
 • Een actief anti-discriminatiebeleid
 • Continue opleiden van personeel via e-learning
 • Wij streven naar continue verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en rendement.
 • Wij doen er alles aan om persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen, door veiligheidsgedrag te bevorderen.
 • Wij bieden onze medewerkers maximale ontplooiingsmogelijkheden en een inspirerend, gezond en veilig werkklimaat, waarin collegialiteit, diversiteit, deskundigheid, slagvaardigheid, betrouwbaarheid, transparantie, eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Dit vereist passie, een goede samenwerkinginzet en betrokkenheid, waarbij het management een voorbeeldfunctie vervult.

Kernwaarden

Zie bovenstaande dik gedrukt.

Door jaarlijks doelen te stellen geven we  concreet gestalte  aan het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. De doelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig bijgesteld. De directie stelt de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar voor de realisatie van beleid en doelstellingen. De uitvoering van het beleid vergt de inzet van de gehele organisatie. De directie verwacht daarom van alle medewerkers een actieve bijdrage bij de realisatie van het beleid.

Borging vindt plaats middels het managementsysteem dat is gebaseerd op ISO 9001 en NEN-4001

Amsterdam, 1 januari 2021

 

R.Ridder

De Directie