Klantmanager

 • Location: Amsterdam, Noord-Holland
 • Type: Tijdelijk
 • Job #21

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een integraal klantmanager die flexibel ingezet kan worden. De klantmanager zal een gecombineerd bestand in beheer hebben met zowel jongeren onder de 27 jaar als reguliere klanten die een langere afstand op de arbeidsmarkt hebben. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 50% op de rechtmatigheid en voor 50% op de doelmatigheid.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekken van uitkeringen:

 • Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen;
 • Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in Suite4werk;
 • Namens het college van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen;
 • Eventueel participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling.

Inzake realiseren van activering en doorstroom (zelf en/of door inschakeling van derden):

 • Voeren van (intake)gesprekken;
 • Stellen van diagnoses en uitdiepen van de klantsituaties;
 • Motiveren en selecteren;
 • Uitvoeren van re-integratie en activeringstrajecten; bemiddelen en plaatsen;
 • Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden;
 • Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk;
 • Initiëren en (mede)ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken

Algemeen voor deze opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten;
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
 • Geven van voorlichting;
 • Het signaleren van kansen en risico’s;
 • Tijdig en nauwkeurig administreren.

Uitvoering van overige werkzaamheden in opdracht van leiding.

De afdeling is in ontwikkeling. Van de klantmanager wordt flexibiliteit verwacht omtrent de inzetbaarheid aangezien deze in de loop van het jaar kan wijzigen.

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring met het activeren van klanten die nog geen betaald werk kunnen verrichten;
 • Aantoonbare werkervaring met klanten die vallen onder de doelgroep jongeren (< 27 jaar);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4werk in de afgelopen 5 jaar (voorheen GWS
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar (25 punten).

Competenties

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
 • Proactief;
 • Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden;
 • Zelfsturend vermogen;
 • Samenwerken;
 • Flexibiliteit
Deel dit bericht: