Branches waarin wij actief zijn

Sociaal domein en Financieel

Detachering & Recruitment

U bent als werkgever op zoek naar personeel. Wij kunnen u daarbij helpen. Hoe?

DETACHEREN

MaiFlex beschikt over een gevarieerd bestand van gemotiveerd personeel. Dankzij onze gedegen kennis, onze contacten in de regio, onze netwerken en onze informele wervingskanalen kunnen wij snel en vakkundig het juiste, goed gemotiveerde personeel vinden voor onze opdrachtgevers. Het grondige voortraject staat ervoor garant dat de kwaliteiten en kenmerken van het personeel optimaal aansluiten op de eisen en de behoeften van de opdrachtgever.

Voordat een kandidaat wordt gedetacheerd vindt een uitvoerige, intensieve selectie plaats.
Wij selecteren voor u de ideale kandidaat aan de hand van een profielschets van uw bedrijf met aandacht voor functieprofiel en bedrijfscultuur. Waar nodig/mogelijk laten wij kandidaten een a twee dagen kosteloos meelopen in het bedrijf. Aan de hand van een ‘snuffelstage’ kunnen beide partijen vaststellen of zij bij elkaar passen en met elkaar willen doorgaan.

Wij leveren vakbekwame mensen voor de volgende sectoren:

SOCIAAL DOMEIN

 • Jr. en Sr. Inkomensconsulenten – met ervaring in bijzondere bijstand
 • Inkomensconsulenten (TOZO/TONK- regeling)
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders
 • WMO consulenten
 • klantmanagers
 • Financiën
 • Zorgregelaars

FINANCE

 • Financial Controllers
 • Assistant Controllers
 • Cost Controllers
 • Assistent Accountants
 • Hoofd Financiele Administratie
 • Financieel Administratieve Medewerkers
 • Overig Financieel administratief personeel

Verder hebben wij een totaal pakket van dienstverlening. Hierbij willen wij u de voordelen pakket in het kort benoemen. Gespecialiseerd in de snelle Recruitment van (tijdelijk) personeel
Mogelijkheden aanbieden om de juiste kandidaat in dienst te nemen via:

 • Werving & Selectie
 • Uitzendconstructie/Payrolling
 • Detacheringconstructie
 • Bemiddeling/recruitment

Recruitment

Een openstaande vacature belast uw organisatie onnodig. Het maakt uw organisatie minder effectief en kost u en uw collega’s extra werk. Meestal resulteert een openstaande vacature ook direct of indirect in extra kosten of minder opbrengsten. MaiFlex B.V.  werkwijze is simpel, snel en pragmatisch. Juist op die momenten waarop u nieuwe medewerkers zoekt, is uw tijd beperkt. U en uw collega’s moeten namelijk de belangrijkste activiteiten opvangen, die anders blijven liggen door de vacante functie. MaiFlex B.V. streeft naar een duurzame relatie met haar opdrachtgevers, zodat de vraag naar eigen personeel met een minimale inspanning vertaald kan worden naar een passend Recruitment-traject.

De eisen die organisaties stellen aan vast personeel zijn vaak anders dan de eisen die zij stellen aan tijdelijk personeel. Vast personeel moet duurzaam passen binnen de organisatie. De cultuur en de mogelijkheden binnen de organisatie en de kenmerkende eigenschappen en ambities van de medewerker moeten ook op de lange termijn passen. De werkgever en werknemer blijven alleen dan elkaars meerwaarde op de lange termijn ervaren.

Volledig in lijn met dit beeld, hanteert MaiFlex B.V. een eigen unieke aanpak voor Recruitment in de volgende stappen:

Stap 0: Algemene oriëntatie
Uniek voor MaiFlex B.V. is dat wij altijd voorbereid willen zijn op de vraag van onze opdrachtgevers. MaiFlex B.V. bouwt continu aan gedegen kennis over de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan. Wij maken ons de cultuur en de organisatie eigen en bereiden ons zo voor op de snelst mogelijke match, zodra de vraag naar nieuw personeel bij onze opdrachtgevers actueel wordt. Hetzelfde geldt voor de kennis over onze kandidaten in ons kandidatenbestand. Wij kennen al onze kandidaten, hun ambities, hun motivatie, hun kennis en ervaring en hun competenties en vaardigheden. Waar mogelijk starten we deze aanpak ruim voor een concrete aanvraag.

Stap 1: Vaststellen van de Recruitment-vraag
De kwaliteit van het Recruitment-proces staat of valt bij een zorgvuldige vaststelling van de wens van de opdrachtgever. MaiFlex B.V. besteedt daarom veel aandacht aan deze stap. Indien u voor MaiFlex B.V. nieuw bent als opdrachtgever en u een concrete Recruitment-vraag heeft, zullen wij deze stap combineren met de voorgaande stap. MaiFlex B.V. concretiseert uw vraag naar vast personeel zorgvuldig. Tevens bepalen we de set van Recruitment-middelen die wij zullen hanteren en de eventueel aanvullende activiteiten die we tijdens het Recruitment-proces zullen hanteren en de termijn waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Maatwerk leidt ons naar de best mogelijke match.

Stap 2: Recruitment van kandidaten
MaiFlex B.V. zorgt voor de uitvoering van alle Recruitment activiteiten, zoals deze zijn vastgesteld in de voorgaande stap. MaiFlex B.V. hanteert daarbij als uitgangspunten: continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met opdrachtgever en kandidaten. Ons credo bij de uitvoering van al onze activiteiten is kwaliteit = klanttevredenheid.

Stap 3: Introductie kandidaat
MaiFlex B.V. introduceert de geselecteerde kandidaat of kandidaten. Ook deze stap wordt uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn bij het vaststellen van de Recruitment-vraag. MaiFlex B.V. biedt veel mogelijkheden bij de ondersteuning van deze stap, waaronder de manier waarop de kandidaten worden geïntroduceerd en de wijze van terugkoppeling naar kandidaten.

Stap 4: Evaluatie en nazorg
MaiFlex B.V. ziet haar taak pas als volbracht, nadat wij zeker hebben gesteld dat de opdrachtgever daadwerkelijk duurzaam is geholpen. Mocht binnen de vastgestelde proeftijd blijken dat de kandidaat toch niet past, dan wordt in overleg met de opdrachtgever een aanvullende aanpak afgesproken. Het opnieuw starten van een Recruitment-traject behoort daarbij tot de mogelijkheden. MaiFlex B.V. evalueert het proces en de kandidaat op vooraf afgesproken evaluatiemomenten. Informatie uit deze evaluatie draagt ook bij aan een verdere versnelling en hoogwaardigere uitvoering van onze Recruitment-activiteiten voor u als opdrachtgever, daarom hechten wij veel waarde aan deze evaluatie in het belang van onze opdrachtgevers.

Recruiteringsprojecten

MaiFlex B.V. biedt recruiteringsprojecten aan in aanvulling op onze standaard Recruitment dienst. Heeft u een grote hoeveelheid vacatures in te vullen, dan kan MaiFlex B.V. u veel werk uit handen nemen. Wij definiëren een voor uw organisatie op maat gemaakte recruiteringsproject. MaiFlex B.V. besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de teamsamenstelling en aan de bedrijfscultuur binnen uw organisatie.

MaiFlex B.V. voert de activiteiten uit in continue samenspraak met uw organisatie, zonder uw organisatie onnodig te belasten. MaiFlex B.V. ziet een recruiteringsproject als meer dan alleen het werven van een grote hoeveelheid medewerkers. Daarom voeren we de activiteiten uit als een project, waarbij ook aandacht is voor de overige consequenties voor uw organisatie. MaiFlex B.V. biedt daarbij de mogelijkheid om scholing of omscholing op te nemen als onderdeel van het recruiteringsproject.