Interim Hoofd HRM

Tijdelijk
Utrecht
Posted 5 months ago

Wij zijn op zoek naar een Interim Hoofd HRM om de wervingsperiode voor een nieuwe Hoofd te overbruggen. Voor de komende periode bestaat de opdracht uit het invulling geven aan de rol van HR als business partner om het integraal organiseren rondom de opgaven waar Utrecht voorstaat mogelijk te maken.

 

Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ ligt hieraan ten grondslag. De afdeling HRM werkt vanuit de strategische bedrijfsvoeringsagenda mee aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Het recent opgestelde plan ‘De toekomst van HR-dienstverlening’ geeft richting aan de ingezette doorontwikkeling van de afdeling.

Als Hoofd HRM geef je richting aan deze doorontwikkeling binnen de financiële kaders. Dit vraagt méér dan het optimaliseren en continu verbeteren van de bestaande processen. En juíst hierin zit voor jou de uitdaging, om de stap naar ‘the next level’ in gang te zetten. Uiteraard doe je dit samen met medewerkers en andere stakeholders binnen de organisatie. We zoeken iemand die het podium pakt, de ambities van de organisatie weet te vertalen naar wat nodig is in de HR dienstverlening. Iemand die prioriteert in de uitvoering en medewerkers meeneemt en enthousiasmeert.

 

Plek in de organisatie

Het onderdeel HRM is een van de negen gemeentelijke interne bedrijven. Het interim hoofd HRM participeert in het netwerk van de interne bedrijven (IB). Als lid van het netwerk IB hoofden werk je met de andere IB hoofden aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Functioneel leg je verantwoording af aan de concernmanager HRM. Het interim hoofd HRM rapporteert hiërarchisch aan de themadirecteur Bedrijfsvoering.


Wat ga je doen

 • Samen met je MT-leden waarvan 2 van de 3 recent zijn begonnen, leidinggeven aan een organisatieonderdeel van 62 fte dat volop in ontwikkeling is.
 • Versterken van het tactisch niveau om gemeente brede onderwerpen als strategische personeelsplanning, talentmanagement, arbo/ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie en de banenafspraak op te pakken of door te ontwikkelen.
 • Investeren in het worden van een gewaardeerde businesspartner met de juiste (voorspellende) inzichten. Uiteraard met blijvende aandacht voor het op orde houden van de basis.
 • Versterken van de HR expertise op het gebied van advisering, recruitment, data analytics en talentmanagement.
 • Benutten van technologische mogelijkheden om de slag te maken naar verdere digitalisering en innovatie van de ondersteunende HR processen.
 • Dichterbij de klant organiseren van de HR processen en het verder verbeteren van de effectiviteit van de HR dienstverlening.
 • Stimuleren van participatie en medezeggenschap van medewerkers om de doorontwikkeling samen vorm te geven en te realiseren.


Jouw profiel

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring in vergelijkbare HR functies bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt veranderkundige kennis en ervaring binnen complexe overheidsorganisaties.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met modernisering van dienstverlening van HR.
 • Werkervaring binnen een 100.000 plus gemeente, dit is een pre.
 • Je bent gericht op samenwerking, organiseert draagvlak en stuurt op de afgesproken resultaten.
 • Je weet positie te kiezen en dit ook uit te dragen.

Job Features

Job CategorySociaal Domein

Apply Online

A valid email address is required.