Branches waarin wij actief zijn

Sociaal Domein, Financieel

Outplacement-trajecten

MaiFlex ondersteunt organisaties bij Outplacementtrajecten voor één of meerdere medewerkers.

Dit kan zowel in opdracht van de organisatie of uit opdracht van de medewerker. Voor het laatste geval geldt dat sommige organisaties de medewerker een budget geven om zelf hun Outplacement te organiseren. Om uiteenlopende redenen nemen organisaties afscheid van medewerkers, die soms al jaren bij deze organisatie in dienst zijn. Indien uw organisatie geen ruimte meer heeft voor een medewerker en u uw medewerker naar een nieuwe werkgever wil laten begeleiden, dan kan MaiFlex B.V. u ondersteunen.

Voor een Outplacementtraject is de juiste communicatie essentieel. Enerzijds maken we heldere afspraken over de aanpak en uitvoering van het Outplacementtraject, anderzijds is de ondersteuning van de medewerker gebaat bij het vertrouwen dat MaiFlex B.V. geen inhoudelijke mededelingen doet aan uw organisatie over de ondersteuning aan de medewerker en de met hem/haar gevoerde gesprekken.

MaiFlex B.V. bespreekt met u vooraf het te volgen proces. Vaste onderdelen bij een Outplacementtraject zijn in ieder geval:

  1. Ruimte om terug te kijken naar het ontstaan van de situatie. Dit is een belangrijke basis voor de medewerker om op een positieve manier vooruit te kunnen kijken.
  2. Samen met de medewerker worden het kennisniveau, de ervaringen, de interesses en de motivatie onderzocht en wordt bepaald welke capaciteiten hij of zij heeft.
  3. Als bepaald is welke vacatures interessant en passend zijn, wordt samen met de medewerker een sollicitatiestrategie ontwikkeld met aandacht voor het CV, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.
  4. Op basis van de ontwikkelde sollicitatiestrategie voert de medewerker de sollicitatieactiviteiten uit. Tijdens dit proces blijft MaiFlex B.V. de medewerker actief ondersteunen.